Britt Tellgren

Britt Tellgren

Britt Tellgren är fil.dr i pedagogik och verksam som lärarutbildare på förskollärarprogrammet vid Örebro universitet. Hon har mångårig erfarenhet som förskollärare och hennes forskning är inriktad mot förskolans historia, kamratrelationer, naturvetenskap i förskolan samt barns rättigheter i utbildning.

Produkter av Britt Tellgren