Carina Hermansson

Carina Hermansson

Carina Hermansson är professor i språkdidaktik vid Högskolan Borås och arbetar i lärarutbildningarna med frågor som rör språkets betydelse för lärande. Speciellt är Carina intresserad av tidigt läsande och skrivande i det digitala medielandskapet och hur skola och fritidshem kan vara en plats där barn genom skrivandet lever och lär demokrati - en demokratisk praktik där olika synpunkter, idéer, eller perspektiv förs fram, lyssnas på och respekteras. 

Produkter av Carina Hermansson