Carina Holmqvist Lidh

Carina Holmqvist Lidh

Carina Holmqvist Lidh är utbildad lärare i de samhällsorienterande ämnena för årskurs 4–9 och har mer än femton års lärarerfarenhet. År 2016 tog hon filosofie licentiatexamen i pedagogiskt arbete med inriktning mot religionsdidaktik. I sin forskning har hon intresserat sig för de erfarenheter elever med religiös positionering har av skolans religionskunskapsundervisning. Hon har också deltagit i ett forskningsprojekt riktat mot undervisning i de samhällsorienterande ämnena på lågstadiet. Carina är nu anställd som universitetsadjunkt på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.

Produkter av Carina Holmqvist Lidh