SO för lärare 1-3, 2 uppl

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-08-09
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I de samhällsorienterande ämnena får elever lära sig om olika aspekter av vår sociala verklighet. SO för lärare 1–3  är tänkt som en hjälp för att skapa en intresseväckande och lärorik undervisning i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap på lågstadiet. Boken kombinerar didaktik med metodik och är tänkt att inspirera till en undervisning där de olika ämnenas innehåll synliggörs, samtidigt som deras specifika innehåll ses i ljuset av varandra. En sådan undervisning kan skapa en bred och djup samhällsorienterande kunskap.
 

Denna andra upplaga av SO för lärare 1–3 är uppdaterad och utökad. Varje ämne får ett kapitel, som behandlar dess historia och hur ämnet beskrivs i Lgr22 med mål och centralt innehåll för lågstadiet. Läsaren får ta del av ämnesdidaktiska frågeställningar och aktuell ämnesdidaktisk forskning. I varje kapitel finns förslag på hur man kan skapa undervisning kring olika ämnesinnehåll och här presenteras ett stort antal konkreta, och detaljerat beskrivna, undervisningsupplägg. Ett av bokens kapitel behandlar ämnesövergripande arbete och visar hur läraren kan låta ämnen samspela i undervisningen. Ett kapitel ägnas åt bedömning av elevers kunskaper. 
 

Bokens författare har alla gedigen erfarenhet av att arbeta som lärare. De är nu verksamma som lärarutbildare vid Göteborgs universitet och arbetar med forskning som rör undervisning och lärande inom SO-området. 
 

  • Artikelnr : 51111360
  • Sidor : 176
  • Upplaga : 2.1
  • Utgivningsår : 2024