Carina Mathiasson

Carina Mathiasson

Carina Mathiasson är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och religion. Hon har flera år arbetat på inriktningen Samhällsbyggnad och miljö på Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg och där bland annat undervisat i kurserna Hållbart samhällsbyggande och Arkitektur och hus.

Produkter av Carina Mathiasson