Hållbart samhällsbyggande, grundbok

Hållbart samhällsbyggande, grundbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Boken Hållbart samhällsbyggande är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn men passar också som fördjupningslitteratur för alla som är intresserade av hur man bygger ett hållbart samhälle. Kursen finns på teknikprogrammet men erbjuds även på många skolor som individuellt val.

Boken inleds med ett kort kapitel om miljöhistoria för att sedan gå igenom de grundläggande begreppen inom ekologi och området hållbar utveckling inklusive de globala målen. Samhällsplanering med dess beslutsprocesser behandlas ingående. Planering av infrastruktur och tekniska system är exempel på annat innehåll som också får stort utrymme. Inte bara utveckling av staden behandlas utan boken tar även upp strategier för vad som krävs för hållbar landsbygdsutveckling. Det avslutande kapitlet behandlar livsstilsfrågor och hur läsaren själv genom sina val kan bidra till ett hållbart samhälle.

Bokens åtta kapitel blandar fakta med exempel ur verkligheten och har gott om illustrationer och bilder. Reflektionsfrågor och frågor till texten finns löpande i texterna. Varje kapitel avslutas med centrala begrepp och längre arbetsuppgifter.

Hållbart samhällsbyggande i korthet:
• följer kursplanen för gymnasieskolans kurs Hållbart samhällsbyggande
• innehåller gott om frågor och praktiska uppgifter
• är lättläst och väl illustrerad

  • Artikelnr : 51102511
  • Sidor : 216
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Del av recension publicerad i  BTJ-häfte nr 6, 2020
Lektör Nils-Olof Bjellvi

[...] Inledningsvis förmedlas en intresseväckande tillbakablick om hur människan försörjt sig genom historien och hur det påverkat miljön. Bokens innehåll är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Med tydliga exempel skildras hur man kan uppnå förståelse för olika handlingsalternativ och deras konsekvenser för en hållbar utveckling. Vidare belyses hur miljö- och klimatproblemen uppkommit och vilka åtgärder som görs lokalt och globalt för att vända utvecklingen i positiv riktning. I anslutning till varje kapitel lämnas instuderingsuppgifter med hänvisning till aktuell fördjupningslitteratur. Bildmaterialet är bra och mycket omfattande vilket torde underlätta läsförståelsen. [...]