Caroline Liberg

Caroline Liberg

Caroline Liberg är professor emeritus i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet. Hon har under många år undervisat och forskat om barns och ungdomars språkutveckling i tal och skrift. Caroline har arbetat inom lärarutbildningen och medverkat i fortbildningssammanhang och i utarbetandet av läromedel för lärarutbildningar och för det tidiga läs- och skrivlärandet. Hon har även haft olika uppdrag för Skolverket, bland annat inom ramen för den stora internationella studien PIRLS och i utarbetande av bedömningsstöd för grundskolan (åk 1–6) och för grundsärskola (åk 1–6).

Produkter av Caroline Liberg