Cecilia Heule

Cecilia Heule

Cecilia Heule är universitetsadjunkt och doktorand på Socialhögskolan i Lund. Hon undervisar och forskar om makt, förändring, mobilisering och integration och samarbetar med olika brukarorganisationer för att utveckla sätt att tillvarata erfarenhetsbaserad kunskap i undervisningen i socialt arbete.

 

Produkter av Cecilia Heule