E-bok
Social mobilisering, 2 uppl, e-bok

Social mobilisering, 2 uppl, e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Under det sociala arbetets historia har många socialarbetare strävat efter att stödja människors egna idéer om förändring och göra dem delaktiga i socialt förändringsarbete. Numera läggs dock allt större tonvikt på expertbedömningar, diagnoser och individuella problemlösningar, och idéerna om att socialt arbete också kan vara samhällsförändrande kommer i skymundan. Social mobilisering handlar om hur organisering av marginaliserade och diskriminerade grupper i samhället kan bidra till social förändring och utveckling.

Fattigdom, ojämlikhet och förtryck förekommer även i samhällen som utåt sett framstår som rika och privilegierade. Genom att uppmärksamma strategier för att bekämpa ojämlikheter och exkludering i samhället hoppas författarna till denna bok kunna inspirera till diskussioner om och utveckling av ett mobiliserande socialt förändringsarbete.

I boken presenteras den sociala mobiliseringens värdegrunder och utveckling, och i ett antal kapitel beskrivs och problematiseras hur social mobilisering kan komma till stånd i olika sammanhang och bidra till social förändring. I denna andra upplaga har fyra nya kapitel tillkommit och bokens övriga kapitel har genomgått en omfattande revidering och uppdatering.

Bokens redaktörer är verksamma som lärare och forskare vid Socialhögskolan på Lunds universitet samt på Institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitetet. Övriga författare är forskare och lärare i socialt arbete vid olika lärosäten i Sverige och USA.

Verner Denvall (red.) är professor i socialt arbete och verksam vid Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

Cecilia Heule (red.) är universitetsadjunkt och en av initiativtagarna till Mobiliseringskursen vid Socialhögskolan i Lund.

Arne Kristiansen (red.) är socionom och fil.dr i socialt arbete.Han är verksam som universitetslektor på Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Bengt Börjeson var professor i socialt arbete på Umeå universitet 1981–1991, därefter var han bland annat verksam som professor i socialt arbete vid Stockholms universitet och Ersta Sköndal högskola.

Alec Carlberg är initiativtagare och grundare av det sociala företaget Basta Arbetskooperativ.

Erik Eriksson är fil.dr i socialt arbete.

Ulla-Carin Hedin är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Sara Hultqvist är socionom och fil.dr i socialt arbete.

Anna Meeuwisse är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Tapio Salonen är professor i socialt arbete vid Malmö högskola.

Gabriella Scaramuzzino är fil.dr i socialt arbete och arbetar som postdoktor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Roberto Scaramuzzino är postdoktor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Haluk Soydan är forskningsprofessor i socialt arbete.

Sune Sunesson är sedan 1984 professor i socialt arbete, och har arbetat med organisationsforskning, socialpolitik och kunskapssociologi; på senare år också med organiseringen av tvärvetenskaplig forskning.

Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Lunds universitet.

  • Artikelnr : 51108988
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2022