Charlotte Engblom

Charlotte Engblom

Charlotte Engblom är universitetslektor i svenska språket vid Högskolan i Gävle. Hennes forskning handlar om yngre barns multimodala texthantering och om ungdomars kommunikation och identitetsskapande ur ett interaktionellt perspektiv.

Produkter av Charlotte Engblom