Charlotte Engblom

Charlotte Engblom

Charlotte Engblom är lektor i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet och docent i svenska språket. Hennes forskning har under de senaste åren gällt yngre elevers skrivutveckling och multimodala textskapande. Charlotte undervisar inom lärarutbildningens kurser i svenska och inom speciallärarprogrammets kurser i läs- och skrivutveckling.  Hon har även haft uppdrag för Skolverket. 

Produkter av Charlotte Engblom