Christer Thrane

Christer Thrane

Christer Thrane är sociolog och professor vid Høgskolen i Innlandet (HINN) i Norge. Han har över 25 års erfarenhet av undervisning i statistisk analys, och har skrivit ett flertal böcker i ämnet.

Produkter av Christer Thrane