Statistisk dataanalys helt enkelt

Statistisk dataanalys helt enkelt

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Det här är en annorlunda statistikbok om tolkning, förmedling och bedömning av resultat från statistiska analyser. På ett lättsamt sätt lotsar författaren läsaren genom området statistisk analys utan att fördjupa sig i vilka olika formler och ekvationer som behöver användas för analyserna – till det används statistikprogram som Stata och SPSS. I den här boken är det i stället tolkningen av data som är det centrala. 

Med hjälp av bokens många konkreta exempel får läsaren en bättre förståelse för hur statistisk analys kan användas för att se mönster och trender i statistiska material. Och inte minst hur man kritiskt bör bedöma resultatet av statistiska analyser och hur dessa resultat kan förmedlas.

Statistisk dataanalys helt enkelt är användbar för studenter som vill få en praktisk inblick i hur statistisk dataanalys kan användas inom det samhällsvetenskapliga området, men boken kan även vara till nytta inom en rad andra områden.

Christer Thrane är sociolog och professor vid Høgskolen i Innlandet (HINN) i Norge. Han har över 25 års erfarenhet av undervisning i statistisk analys, och har skrivit ett flertal böcker i ämnet. 

Översättning: Hans Dalén
Fackgranskning: Mikael Hjerm

"Författaren har omsatt sina gedigna erfarenheter till en bok som tillhandahåller de verktyg som behövs för att kunna genomföra grundläggande statistiska analyser. Boken ger en förståelse för hur man kan förstå och tolka statistiska analyser, och applicera dessa kunskaper oavsett område."
Mikael Hjerm, professor i sociologi vid Umeå universitet

  • Artikelnr: 51106014
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2021
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 16, 2021.

Lektör Michaël Norberg

Denna bok vänder sig i första hand till studenter som vill få en praktisk inblick i hur statistisk dataanalys kan användas inom det samhällsvetenskapliga området, men boken kan även vara till nytta inom en rad andra områden. […] De många konkreta exemplen i boken ger en utmärkt förståelse för hur statistisk analys kan användas för att se mönster och trender i statistiska material och inte minst hur man kritiskt bör bedöma resultatet av statistiska analyser och hur dessa resultat kan förmedlas. Boken är lättläst och stimulerande och kan rekommenderas för de som har intresse och behov av statistisk analys.