Christina Ottander

Christina Ottander

Christina Ottander är fil.dr i växtfysiologi och docent i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap vid Umeå universitet. Hon har undervisat både i gymnasieskola och på lärarutbildning samt medverkar i fortbildnings- och utvecklingsprojekt. Hennes forskningsintressen rör lärares professionella utveckling av undervisning i naturvetenskap i förskola och skola.

 

Produkter av Christina Ottander