Christina Segerholm

Christina Segerholm

Christina Segerholm är professor i pedagogik och hennes forskningsintressen inriktas mot utbildningspolicy och styrningsfrågor och hur olika utvärderande aktiviteter påverkar pedagogiska processer. Hon undervisar i pedagogik inom lärarutbildningarna och inom grund- och forskarutbildningen vid Umeå universitet.

Produkter av Christina Segerholm