Dan Nilsson

Dan Nilsson

Dan Nilsson arbetar sedan 2004 på Björkebyskolan i Järfälla där han undervisar i idrott och hälsa samt matematik i årskurs 6‒9. Sedan fem år tillbaka är han också digital utvecklingsledare på halvtid och brinner mycket för den digitala utvecklingen i skolan samtidigt som han har ett stort intresse för att skapa bild och film. Inom idrotten har han ägnat sig mycket åt bollidrotter, men på senare år intresserat sig och fördjupat sig mycket inom dans och friluftsliv.

Produkter av Dan Nilsson