Idrott och hälsa kurs 1, digitalt läromedel, lärare, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Idrott och hälsa kurs 1 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat utifrån kursplanen och det centrala innehållet. 

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Idrott och hälsa kurs 1 får eleverna förutsättningar att ta ansvar för sin framtida hälsa, genom att utveckla färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur de tillsammans med olika faktorer påverkar vår hälsa. Läromedlet täcker hela det centrala innehållet samtidigt som det kontinuerligt hålls uppdaterat och aktuellt. Materialet håller hög kvalitet och är strukturerat på ett tydligt sätt, med följande övergripande områden och avsnitt:

Rörelse
• Allsidig kroppslig förmåga
• Träningsmetoder och deras effekter
• Rörelse till musik samt dans

Hälsa och livsstil
• Vad vi stoppar i oss
• Spänningsreglering och mental träning
• Åtgärder vid skador och nödsituationer
• Ergonomi

Friluftsliv och utevistelse
• Rekreation i naturen
• Metoder och redskap för friluftsliv
• Säkerhet i samband med friluftsliv

Interaktivt och multimodalt

I Idrott och hälsa kurs 1 finns, förutom en mängd texter, också inspirationsfilmer och bilder som uppmuntrar till diskussion kring hälsa. Det finns även pedagogiska instruktionsfilmer som ger eleverna grundläggande eller djupare förståelse för innehållet i respektive avsnitt. Andra filmer har syftet att hjälpa eleverna när de planerar sin egen träning – dels genom att de får tips på övningar och rörelser inom olika moment och dels genom att de kan se hur rörelserna tekniskt ska utföras. 

Tester och övningar
Till varje avsnitt finns interaktiva, självrättande övningar. Frågorna omfattar framför allt begrepp och faktakunskaper, men en del övningar innehåller även frågor som syftar till att utveckla elevernas förståelse för innehållet. I resultatvisningen kan du som lärare enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd
I lärarversionen av Idrott och hälsa kurs 1 ligger allt material som finns i elevversionen – och dessutom ett lärarmaterial med en beskrivning av avsnittens innehåll. Till varje avsnitt finns förslag på lektionsupplägg och examination, och till valda avsnitt finns en del extra material som läraren kan välja att dela ut till eleverna.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar.

Flexibelt planeringsverktyg
Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr : 51104362