Diana von Börtzell-Szuch

Diana von Börtzell-Szuch

Diana von Börtzell-Szuch är doktorand på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon är även verksam lärarutbildare inom speciallärarutbildningen vid lärosätet. Tidigare har hon undervisat i svenskämnets didaktik inom grundlärarutbildningen i kurser om den tidiga läs- och skrivundervisningen och i fristående kurser om läs- och skrivsvårigheter. Hon har en bakgrund som klass- och ämneslärare på låg- och mellanstadiet samt som speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling. 

Produkter av Diana von Börtzell-Szuch