Dimitris Michailakis

Dimitris Michailakis

Dimitris Michailakis är professor emeritus i socialt arbete vid Linköpings universitet. Hans forskning är inriktad mot exkluderingsmekanismer i det moderna samhället och politisk styrning, med fokus bland annat på prioriteringar inom hälso- och sjukvården, sjukskrivning, funktionshinder och motstridiga rationaliteter i utformningen av socialpolitik.
 

Produkter av Dimitris Michailakis