Ebba Ossiannilsson

Ebba Ossiannilsson

Ebba Ossiannilsson, filosofie doktor, är projektledare och omvärldsbevakare vid CED; Centre for Educational Development, Lunds universitet. Hennes forskningsområden är öppet lärande, e-learning, OER, sociala medier, MOOC, innovation och livslångt lärande. Ebba är vice ordförande i SVERD (Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning) samt styrelseledamot i EFQUEL och EDEN-NAP (European Distance and E-Learning Network – Network of Academics and Professionals).

Produkter av Ebba Ossiannilsson