Eline Thornquist

Eline Thornquist

Eline Thornquist är fysioterapeut, FD, tidigare professor vid Universitetet i Tromsø, respektive Høgskolen i Bergen, och numera professor emerita vid Høgskulen på Vestlandet. Hon har mångårig erfarenhet av klinisk verksamhet, undervisning och forskning. 

Produkter av Eline Thornquist