Vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori

För samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vad kännetecknar vetenskapligt tänkande och vetenskaplig metod? Vad räknas som giltig kunskap och hur uppnås den? Dessa frågor diskuteras inom vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori. Det handlar med andra ord om en form av förutsättningsanalys av vetenskaplig verksamhet.

Varken kunskap eller vetenskap är entydiga begrepp utan förändras med historien och samhället. Därför är det viktigt att ha kunskap om vilka frågeställningar som har varit centrala i debatten under olika perioder. I den här boken diskuteras frågor som rör kunskapsutveckling och teoribildning. Författaren redogör för centrala vetenskapsfilosofiska traditioner och lägger därvid vikt vid att förklara hur de dels representerar tankemässig kontinuitet, dels radikalt nytänkande. 

Hildur Kalman, professor i socialt arbete och docent i vetenskapsteori vid Umeå universitet, som fackgranskat boken, skriver så här: ”För lärare och studenter på både samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet – till exempel blivande socionomer, lärare, psykologer, medicinare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor – ges här en grundläggande redogörelse för de frågor som aktualiserats av olika vetenskapsfilosofiska traditioner, vad som skiljer dessa åt, och vad som förs vidare mellan dessa. Dessutom tas den ”teoretiska ballongen” ner på marken med jämna mellanrum – med konkreta exempel visar Thornquist på vad olika val av vetenskapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt innebär såväl i yrkesverksamhet som i forskningspraxis.”

Eline Thornquist är fysioterapeut, FD, tidigare professor vid Universitetet i Tromsø, respektive Høgskolen i Bergen, och numera professor emerita vid Høgskulen på Vestlandet. Hon har mångårig erfarenhet av klinisk verksamhet, undervisning och forskning. 

  • Artikelnr: 51102979
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2021