Elizabeth Martinell Barfoed

Elizabeth Martinell Barfoed

Elizabeth Martinell Barfoed är socionom och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. De senaste forskningsprojekten har handlat om standardisering och dokumentering i socialtjänsten. 

Produkter av Elizabeth Martinell Barfoed