Socialt arbete och pappersgöra

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Denna bok finns även som e-bok (ISBN 9789151109589) och går att köpa via nätbokhandeln.

Standardiserade dokument och digitala formulär omgärdar socionomens arbete. I boken Socialt arbete och pappersgöra tar författarna med oss till socialtjänstkontoren och undersöker hur det går till när socialt arbete dokumenteras. Hur påverkar dokumentationen mötet med klienten? Vilka blir konsekvenserna? Och varför?

Bokens viktigaste budskap är att till synes neutrala dokumentationssystem påtagligt formar och präglar det sociala arbetet. Det påverkar också hur vi ser på världen och vad som betraktas som giltig kunskap. Dagens utveckling väcker nya frågor och kräver nya slags kompetenser hos de professionella.

Boken vänder sig till studenter och verksamma inom socialt arbete, liksom andra med intresse för den ökade administrationens följder i offentlig sektor. Den ger både en introduktion till och en sociologisk analys av de dokumentationskrav som finns i yrket, liksom en överblick av de mest centrala lagar, direktiv och myndigheter som är relevanta för socialt arbete.

Elizabeth Martinell Barfoed är socionom och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. De senaste forskningsprojekten har handlat om standardisering och dokumentering i socialtjänsten.

Katarina Jacobsson är professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Med en kunskapssociologisk ansats har hon bland annat studerat dokumenteringspraktiker inom sjukvård och socialtjänst.

  • Artikelnr : 40696991
  • Sidor : 208
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

[…] På ett mycket överskådligt och pedagogiskt sätt beskrivs vad dokumentation och dess alltmer digitala utveckling betyder för verksamheter, professionella och klienter. Förtjänstfullt presenteras genomgående lagar, direktiv och myndigheter i grå rutor, vilket bidrar till en ökad förståelse för den kontext som dokumentationen befinner sig i. Studenter och yrkesverksamma inom socialt arbete kommer att ha stor behållning av boken, som ger ökad kunskap om dokumentationen på området, belyst ur olika perspektiv.

Del av recension i BTJ-häftet nr 17, 2019
Lektör Maria Fridstjerna