Em Andersson

Em Andersson

Em Andersson är fil. dr. i sociologi och verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Anderssons forskning berör skillnads- och likhetsskapande diskurser och praktiker inom ramen för det svenska välfärdssamhället och tar framför allt utgångspunkt i poststrukturalistiska och postkoloniala perspektiv.

Produkter av Em Andersson

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("event", "view_item_list", { item_list_name: 'Produkter av', items: [ { item_id: '954556', item_name: 'Teorier för socialt arbete, Del 1', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 269.00, quantity: 1, index: 0 }, { item_id: '954295', item_name: 'Teorier för socialt arbete, Del 2', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 269.00, quantity: 1, index: 1 }, ] });