Teorier för socialt arbete, Del 1

Strukturell ojämlikhet och samhällen i förändring

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Socialt arbete är ett komplext akademiskt ämne och ett dynamiskt verksamhetsfält som berör social ojämlikhet, utsatthet och marginalisering. Socialarbetare behöver teoretiska verktyg för att tänka kring och förstå de sociala problem de på olika sätt möter i sitt arbete. 

Denna antologi, Teorier för socialt arbete, Del 1 – Strukturell ojämlikhet och samhällen i förändring, är den första av två som lyfter fram betydelsefulla teoretiker inom ämnet socialt arbete. Deras teorier kan användas för att sätta sociala problem som fattigdom, hemlöshet, beroende, fysisk och psykisk ohälsa och våld i nära relationer i ett större sammanhang. De hjälper oss att lyfta blicken från individnivån och ger en mer samhällsövergripande förståelse för människors levnadsvillkor. Antologierna kan fungera som verktygslådor för att utveckla ett teoretiskt tänkande i socialt arbete. 

I denna bok presenteras tretton teoretiker som undersöker hur samhälleliga och organisatoriska förutsättningar bidrar till att forma människors liv. 

Bokens kapitel är indelade i tre teman: 

•    Strukturell ojämlikhet 
•    Samhällen i förändring 
•    Organisering och arbete 

Boken vänder sig i första hand till studenter i socialt arbete, men också till studenter inom andra samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Den är användbar på kurser som handlar om människors levnadsvillkor och sociala problemområden, på kurser som introducerar teorier samt på uppsatskurser.

Em Andersson (red.) är fil. dr. i sociologi och verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Anderssons forskning berör skillnads- och likhetsskapande diskurser och praktiker inom ramen för det svenska välfärdssamhället och tar framför allt utgångspunkt i poststrukturalistiska och postkoloniala perspektiv.
Tina Mattsson (red.) är socionom, genusvetare och docent i socialt arbete och är verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Mattsson är särskilt intresserad av hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetets praktik samt hur feministisk och postkolonial teoribildning kan bidra till att utveckla kritiska metoder för ett maktmedvetet socialt arbete.
Sergio Cuadra är fil. dr. i sociologi och tidigare verksam vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet. 
Carin Björngren Cuadra är socionom och professor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet.
Lucas Gottzén är docent i socialt arbete och professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.
Teres Hjärpe, är fil. dr. i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet.
Marcus Knutagård är docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Norma Montesino är docent i socialt arbete och verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Diana Mulinari är professor i  genusvetenskap och verksam vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
Paula Mulinari är genusvetare och docent i socialt arbete, verksam på Institutionen för socialt arbete vid Malmö Universitet.
Vanna Nordling är fil. dr. i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet.
Sofia Nordmark är fil. dr. i sociologi vid Avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet.
Anneli Stranz är fil.dr i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Emma Söderman är fil. dr i socialt arbete och verksam som lektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Daniel Persson Thunqvist är biträdande professor i sociologi vid Linköpings universitet.
Jessica Wide är fil. dr. i sociologi och verksam vid Högskolan Dalarna.

  • Artikelnr : 51107622
  • Sidor : 232
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2022