Emma Petersson

Emma Petersson

Emma Petersson är doktorand vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. I sitt avhandlingsarbete studerar Emma IT och lärande i relation till elevers interaktion med och reflektioner kring virtuella miljöer där eleverna bland annat utför experiment.

Produkter av Emma Petersson