Erika Tengrud

Erika Tengrud

Erika Tengrud är speciallärare och har arbetat med elever i anpassade grundskolan i Malmö sedan 2004.

Produkter av Erika Tengrud