Matteresan 1

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för anpassade grundskolans senare del. Tidigare har elever i anpassade grundskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på anpassade grundskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Matteresan 1 är i första hand tänkt att användas på höstterminen i åk 7 och bok 2 på vårterminen. Bok 3 och 4 är till åk 8 och bok 5 och 6 till åk 9. Elever med undervisning i anpassade grundskolan har ofta varierade kunskaper. Därför är de olika delarna i Matteresan , beroende på elevens individuella matematikkunskaper, även lämplig för vissa elever i tidigare eller senare årskurser.

Matteresan 1 passar dig som:

  • Undervisar i matematik på anpassade grundskolans senare del
  • Vill ha ett läromedel med luftig och tydlig layout där eleverna skriver direkt i böckerna vilket också hjälper dem att fokusera
  • Vill ha målbeskrivning som inleder varje kapitel
  • Önskar att matematiska begrepp presenteras i en lista inför varje kapitel
  • Vill ha ett avslutande avsnitt med repetitionsuppgifter

Matteresan 1 behandlar; taluppfattning, de fyra räknesätten och pengar.

Författaren Erika Tengrud är speciallärare och har arbetat med elever i anpassade grundskolan i Malmö sedan 2004."
 

  • Artikelnr : 40680648
  • Sidor : 176
  • Upplaga : 1.13
  • Utgivningsår : 2013
Om serien
Matteresan – matematik för anpassade grundskolan

Matteresan

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för den anpassade grundskolans senare del. Tidigare har elever i den anpassade grundskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.