Eva Amundsdotter

Eva Amundsdotter

Eva Amundsdotter arbetar som lektor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap, vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Hon undervisar inom rektorsprogrammet, bland annat om lärprocesser mellan kollegor, genusmedvetet skolledarskap och normkritik. Eva har utvecklat en modell för professionshandledning, där hon själv är en av handledarna. Hennes främsta forskningsintresse är ledarskap, förändringsprocesser och genus. 

Produkter av Eva Amundsdotter