Eva Forsberg

Eva Forsberg

Eva Forsberg är professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Hon har lång erfarenhet som lärare i grundskolan och högskolan, särskilt av ledarskapsutbildningar. Dessutom har hon flera års erfarenhet som ledare/chef inom högskolan och hon leder forskningsgruppen STEP. Forskningen är inriktad mot styrning, ledning och utvärdering av utbildning samt undervisning inom skolor och universitet.

Produkter av Eva Forsberg