Eva Hjörne

Eva Hjörne

Eva Hjörne är professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hon har under lång tid bedrivit forskning om inkludering och elevhälsoarbete samt lärande och undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Dessutom har hon följt projekt om en hälsofrämjande skolutveckling på skolor runt om i Sverige.

Produkter av Eva Hjörne