Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling

I teori och praktik

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Elevers lärande och hälsa går hand i hand. Detta är centralt i en hälsofrämjande skolutveckling. En elev som klarar skolan med godkända betyg har fler möjligheter i livet, och samtidigt stimulerar lärandet välbefinnandet – när man lär sig mår man bra och tvärtom! 

Elevhälsa har en central ställning i dagens skola. Under senare år har uppdraget stärkts genom att lagstiftningen nu anger att arbetet ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Syftet är att uppnå en likvärdig skola med goda förutsättningar för lärande, utveckling och välbefinnande för alla barn och unga. 

Men vad innebär en förstärkt elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling i praktiken? Hur kan det genomföras? Hur arbetar man förebyggande och hälsofrämjande i olika skolor och verksamheter?

I den här boken bidrar forskare och praktiker från olika områden med kunskaper om hur frågor om lärande och hälsa hänger samman.  Bokens första del visar vad aktuell forskning säger om olika typer av förebyggande och hälsofrämjande insatser och vilken evidens som finns för att de fungerar. I bokens andra del beskrivs ett antal konkreta exempel på arbetssätt från olika satsningar på en förstärkt elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling.

Bokens redaktörer är Eva Hjörne, professor vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, och Roger Säljö, professor och seniorforskare verksam vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare och praktiker med stor erfarenhet av hälsofrämjande skolutveckling

  • Artikelnr : 51105505
  • Sidor : 280
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 10, 2021.
Lektör Therese Nordholm

Bokens författare och redaktörer är samtliga forskare och praktiker inom hälsofrämjande skolutveckling. Deras syfte med boken är dels att påvisa det samband som forskningen visar: god hälsa ger goda förutsättningar för att lyckas i skolan – goda skolresultat leder också till bättre hälsa. Dels att sprida kunskap, forskning och lyckade insatser som gjorts på olika skolor. […] Exempel på teman som tas upp är: elevinflytande, hjärnsmarta insatser, hälsa genom knopp och kropp. Boken, som är mycket bra, pedagogiskt skriven och väl fyller sitt syfte, vänder sig till studenter och verksamma inom främst specialpedagogik men också andra professioner inom elevhälsa.

---

Recension 2022-01-13 Mölndal Pedagog, Lena Fredriksson