Eva Hultin

Eva Hultin

Eva Hultin är professor i didaktik med inriktning svenska vid Mälardalens universitet. Hennes forskningsintressen är förutom skrivdidaktik också litteraturdidaktik samt frågor som rör utbildning och demokrati. Svenskämnet som samtalsarena hör också till hennes forskningsprofil.

Produkter av Eva Hultin