Fay Lundh Nilsson

Fay Lundh Nilsson

Fay Lundh Nilsson är fil. dr i ekonomisk historia. Hon är verksam som forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet och har tidigare undervisat i ekonomi och socialpolitik på Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Produkter av Fay Lundh Nilsson