Fredrik Alvén

Fredrik Alvén

Fredrik Alvén är docent i historia och historiedidaktik och arbetar på institutionen Samhälle, kultur och identitet vid Malmö Universitet. Fredrik har mångårig erfarenhet som högstadielärare i SO-ämnena och som lärarutbildare inom ämneslärarutbildningen i historia samt inom grundskollärarlinjen i SO-ämnena.
 

Produkter av Fredrik Alvén