Undervisa i historia

Didaktik och metodik för ämneslärare

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Att undervisa i historia är en viktig, spännande och givande uppgift! Eleverna ska få orientera sig i tid och utveckla historiska kunskaper av olika slag: lära sig om aktörer, händelser och processer i det förflutna och få möjlighet att undersöka dessa i arbete med historiska källor, utveckla sin förståelse för historiska begrepp samt analysera människors användning av historia. Att som lärare lyckas med detta kan dock upplevas som en krävande uppgift. 
 

Undervisa i historia är tänkt som en hjälp i skapandet av en intresseväckande och lärorik historieundervisning. I boken kombineras didaktik med metodik och på en fast grund av historiedidaktisk teori ges konkreta och detaljerat beskrivna undervisningsförslag. Dessa övningar har ett brett historiskt innehåll med exempel från både äldre och nyare historia, såväl svensk som internationell. Undervisningsförslagen kan anpassas till olika svårighetsgrader och olika elevgruppers behov. 
 

Undervisa i historia är en användbar och tillgänglig bok för både lärarstudenter och yrkesverksamma ämneslärare i historia.

Författarna Fredrik Alvén, Malmö universitet, och Anna-Lena Lilliestam, Göteborgs universitet, är båda lärarutbildare med mångårig erfarenhet som historielärare i grundskolan och på gymnasiet.
 

  • Artikelnr : 51109121
  • Sidor : 184
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Ur BTJ-häfte nr 18, 2023. Lektör: Linus Björk 

Blivande och verksamma historielärare i grund- och gymnasieskolor får här ta del av många uppslag till nya undervisningsidéer. Det räcker inte att stå framför eleverna och prata. De måste själva få arbeta med aktiviteter som ökar deras kunskaper och förmågor att hantera ämnet. Författarna […] har skrivit ett stort antal förslag på aktiviteter för att täcka dessa områden. Exempel på det är att reflektera kring orsaker bakom skeenden och hur dessa kan vara av skiftande typer. Samma sak med konsekvenser eller källor med mera. Övningarna är förhållandevis enkla att anpassa till andra delar av lärarens undervisning. Kapitlen är korta, men de behandlar en mängd väsentliga områden som historieundervisningen bör inkludera eller ta hänsyn till. De sammanfattar över huvud taget det didaktiska hantverket på ett effektivt vis likväl som de teoretiska grunderna för historia som skolämne. Undervisa i historia är en informativ och inspirerande bok för läraren som ska planera sin undervisning.