Gudrun Svensson

Gudrun Svensson

Gudrun Svensson, FD, Linnéuniversitetet, har lång erfarenhet av andraspråksundervisning inom olika områden som Sfi, gymnasium och lärarutbildning. Hennes forskning är främst inriktad mot praktiknära skolforskning om flerspråkighet i samarbete med lärare och elever, en verksamhet som alltmer kommit att få transspråkande i skolans samtliga ämnen i fokus.

Produkter av Gudrun Svensson