Gudrun Svensson

Gudrun Svensson

Gudrun Svensson, FD, Linnéuniversitetet, har lång erfarenhet av andraspråksundervisning inom olika områden som Sfi, gymnasium och lärarutbildning. Hon har i många år arbetat vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

 

Produkter av Gudrun Svensson