Gunilla Juteräng

Gunilla Juteräng

Gunilla Juteräng är lärare i SFI och verksam i Uddevalla sedan 2007. Hon arbetar med vuxna elever inom studieväg 1 som har kort eller ingen skolbakgrund. Under de senaste åren har Gunilla arbetat med läs- och skrivstöd för dessa elever.

Produkter av Gunilla Juteräng