Gunilla Rehnqvist

Gunilla Rehnqvist

Gunilla Rehnqvist, FM, har lång erfarenhet av andraspråksundervisning inom olika områden som Sfi, gymnasium och lärarutbildning. Hon har i många år arbetat vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Produkter av Gunilla Rehnqvist