Hans Albin Larsson

Hans Albin Larsson

Hans Albin Larsson har en bakgrund som gymnasielärare men är numera professor i historia vid högskolan i Kristianstad. Han har dessutom medverkat vid framtagandet av kursplanerna i historia.

Produkter av Hans Albin Larsson