Alla tiders historia Bas, elevbok

Alla tiders historia Bas, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Alla tiders historia är en klassisk läromedelsserie i historia som har ett lättillgängligt språk och ett pedagogiskt upplägg som levandegör och problematiserar historien. Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn uppfyller serien alla de krav som ställs i ämnesplanen. Serien består av tryckta elevböcker till alla gymnasieskolans kurser i historia samt en lärarwebb med ytterligare material för dig som lärare att använda i undervisningen.

Alla tiders historia Bas, elevbok  vänder sig i första hand till de elever som läser Historia 1a1 och är i huvudsak kronologiskt uppbyggd. Den inleds med kortfattade epoköversikter över tiden fram till runt 1870 och följs sedan av en grundligare redogörelse av 1900-talets historia fram till idag. Den kronologiska texten kompletteras med tematiska fördjupningar som till exempel Migration, Folkmord, Brott och straff. Historievetenskap, i form av bland annat källkritiska diskussioner, frågeställningar om historiebruk och historiesyn, behandlas dels i den löpande texten, och finns dels med som övningar. Till varje avsnitt finns det frågor och diskussionsuppgifter. Boken är rikt illustrerad med bilder och kartor

Alla tiders historia Bas, elevbok  i korthet:
• ett läromedel för de som läser Historia 1a1
• kompletterar kronologin med tematiska fördjupningar
• ger eleverna möjlighet att arbeta med källkritik, historiesyn och historiebruk

  • Artikelnr: 40645968
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2008
Om serien
Alla tiders historia – historia för gymnasium och vuxenutbildning

Alla tiders historia

Detta är en klassisk läromedelsserie i historia för gymnasium och vuxenutbildning som utmärker sig med ett enkelt, berättande och pedagogiskt upplägg. Serien finns i tre delar som tillsammans täcker gymnasiets alla kurser i historia.

Alla tiders historia för kurserna Historia 1a1, 1b, 2a, 2b och 3

  • Enkelt och berättande språk
  • Pedagogiskt upplägg
  • Levandegör och problematiserar historien
  • Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn
  • Rikt illustrerad med bilder och kartor 
Extramaterial

Här hittar du kostnadsfritt material relaterat till produkten.

Boken finns inläst och du kan lyssna på den genom att klicka på mp3-filerna nedan.

 

Alla tiders historia bas Alla tiders historia Bas - Epoker Alla tiders historia Bas - Medeltiden Alla tiders historia Bas - Teman Alla tiders historia Bas - Kalla krigets slut och därefter Alla tiders historia Bas - Så bodde man förr Alla tiders historia Bas - Utvecklingen i tredje världen Alla tiders historia Bas - Glimtar ur sjukdomarnas Alla tiders historia Bas - Sverige efter 1945 Alla tiders historia Bas - USA och västeuropa Alla tiders historia Bas - Sovjetunionen och östeuropa Alla tiders historia Bas - Kalla krigets förlopp Alla tiders historia Bas - Kalla krigets början Alla tiders historia Bas - Sverige 1920-1945 Alla tiders historia Bas - Andra världskriget Alla tiders historia Bas - Stormaktspolitik under mellankrigstiden Alla tiders historia Bas - Tiden efter 1945 Alla tiders historia Bas - Stalins Sovjetunionen Alla tiders historia Bas - Nazityskland Alla tiders historia Bas - Mellankrigstiden Alla tiders historia Bas - Mellankrigstid och andra världskriget Alla tiders historia Bas - Sverige från 1800-talet till 1920-talet Alla tiders historia Bas - första världskriget Alla tiders historia Bas - Industrialiseringen Alla tiders historia Bas - Imperialismen Alla tiders historia Bas - världserövring och världskrig Alla tiders historia Bas - Ryssland blir Sovjetunionen Alla tiders historia Bas - världen börjar demokratiseras Alla tiders historia Bas - 1800-talet Alla tiders historia Bas - 1600-talet Alla tiders historia Bas - 1700-talet Alla tiders historia Bas - Antiken Alla tiders historia Bas - Hur man delar in tid Alla tiders historia Bas - Forntiden Alla tiders historia Bas - 1500-talet Alla tiders historia Bas - Brott och straff genom tiderna Alla tiders historia Bas - På väg mot jämställdhet Alla tiders historia Bas - Familjen förr och nu Alla tiders historia Bas - Folkomflyttningar i historien Alla tiders historia Bas - Samer Alla tiders historia Bas - Folkmord och politiska massmord Alla tiders historia Bas - Israel-Paletstinafrågan Alla tiders historia Bas - Jugoslaviens uppgång och fall Alla tiders historia Bas - När resandet var ett äventyr Alla tiders historia Bas - svenska regenter och statsministrar Alla tiders historia Bas - Avannons