Heather Sharp

Heather Sharp

Heather Sharp är associate professor i pedagogik med fokus på didaktik vid University of Newcastle i Australien. Hon har undervisat i skola och högre utbildning i 20 år. Hennes forskning behandlar historieundervisning och förståelsen av det förflutna. Heather Sharp har publicerat forskning om historiedidaktik, litteracitet och förutsättningar för högre utbildning. Därtill har hon skrivit läromedel för undervisning i olika skolformer och för olika nivåer. Hon är prodekan vid School of Education, University of Newcastle i Australien.

Produkter av Heather Sharp