Att lära från, om och med historia

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Hur vi orienterar oss i världen är intimt sammanflätat med våra tolkningar av historia, samtiden och våra perspektiv på framtiden. Vårt historiemedvetande påverkar hur vi förhåller oss till samhället och till andra människor. 

För historielärare är det viktigt att få en uppfattning om elevernas historiemedvetande eftersom detta speglar elevernas tänkande om meningsfulla samband över tid. Dessutom är kunskap om elevernas moraliska medvetande och dess relation till historiemedvetandet viktiga förutsättningar för att kunna tolka elevernas möten med historia. I dessa möten lär sig eleverna om, men också från, av och med historia. 
 

Den här boken visar hur moraliska och etiska frågor i undervisningen kan stimulera intresset för och förståelsen av historia. Att uppmärksamma skärningspunkter mellan historiska och moraliska frågor kan hjälpa lärare, lärarstudenter och elever att navigera i nuet mot framtiden. 


Niklas Ammert är professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Silvia Edling är professor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Jan Löfström är professor i historisk-samhällelig utbildning vid Åbo universitet. Heather Sharp är associate professor (docent) i pedagogik med fokus på didaktik vid University of Newcastle i Australien.
 

  • Artikelnr: 51107523
  • Sidor: 184
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2023