Att lära från, om och med historia

Historiemedvetande, moral och didaktik

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hur vi orienterar oss i världen är intimt sammanflätat med våra tolkningar av historia, samtiden och våra perspektiv på framtiden. Vårt historiemedvetande påverkar hur vi förhåller oss till samhället och till andra människor. 

För historielärare är det viktigt att få en uppfattning om elevernas historiemedvetande eftersom detta speglar elevernas tänkande om meningsfulla samband över tid. Dessutom är kunskap om elevernas moraliska medvetande och dess relation till historiemedvetandet viktiga förutsättningar för att kunna tolka elevernas möten med historia. I dessa möten lär sig eleverna om, men också från, av och med historia. 
 

Den här boken visar hur moraliska och etiska frågor i undervisningen kan stimulera intresset för och förståelsen av historia. Att uppmärksamma skärningspunkter mellan historiska och moraliska frågor kan hjälpa lärare, lärarstudenter och elever att navigera i nuet mot framtiden. 


Niklas Ammert är professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Silvia Edling är professor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Jan Löfström är professor i historisk-samhällelig utbildning vid Åbo universitet. Heather Sharp är associate professor (docent) i pedagogik med fokus på didaktik vid University of Newcastle i Australien.
 

  • Artikelnr : 51107523
  • Sidor : 184
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Att lära från, om och med historia

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 9, 2023. Lektör: Henric Ahlgren

Att lära från, om och med historia. Historiemedvetande, moral och didaktik diskuterar hur lärare i historia, med kunskaper om hur eleverna tolkar historia, kan möjliggöra en ännu mer utvecklad undervisning inom ämnet. Boken beskriver exempel på detta samt presenterar erfarenheter från mindre beforskade sammanhang mellan historia och moraliska och värdeladdade historiska berättelser och kontexter. Författarna lyfter fram hur etiska och moraliska frågeställningar kan öka intresset för och förståelsen av ämnet historia. Detta är en högkvalitativ och kvalificerad fackbok med många intressanta infallsvinklar och tänkvärda aspekter. Den vänder sig till lärare i historia eller samhällskunskap, forskare, studerande samt allmänt intresserade inom området.