Helén Carlson

Helén Carlson

Helén Carlson är socionom och konsult sedan 1995, i eget företag sedan 1999, med huvudsaklig inriktning på ledarutveckling, konflikthantering och organisationsutveckling. Hon arbetar med konflikter i arbetslivet som utbildare, handledare och medlare. Inom området ledarutveckling arbetar hon med fortbildning och handledning.

Produkter av Helén Carlson