Helene Ärlestig

Helene Ärlestig

Helene Ärlestig är universitetslektor i pedagogik vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet, och studierektor för det nationella Rektorsprogrammet. Hennes forskningsintressen rör främst skolans ledarskap i relation till organisationskommunikation, kvalitetsarbete och skolans inre organisation. Ärlestig ingår i flera internationella nätverk, däribland ISSPP (International Successful School Principal Project) och ISLDN (International School Leadership Development Network). Hon har en bakgrund som rektor i grundskolan.

Produkter av Helene Ärlestig