Helene Ärlestig

Helene Ärlestig

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Hennes forskning handlar bland annat om organisationskommunikation, pedagogiskt ledarskap och kvalitetsarbete. Helene är för närvarande involverad i ett ULF projekt om praktiknära forskning och International Successful School Principalship Project (ISSPP).

Produkter av Helene Ärlestig