Hildur Kalman

Hildur Kalman

Hildur Kalman är professor i socialt arbete och docent i vetenskapsteori och fysioterapeut vid Umeå universitet. Hon har under många ar också arbetat vid Umeå centrum för genusstudier. Hennes forskning och undervisning är inriktad på frågor om kunskap, kropp och genus samt metodologi och etik.

 

Produkter av Hildur Kalman