Hildur Kalman

Hildur Kalman

 

Hildur Kalman är professor i socialt arbete och docent i vetenskapsteori vid Umeå universitet. Hon har under ett flertal år varit verksam vid Umeå centrum för genusstudier, och tidigare varit yrkesverksam som fysioterapeut. Hennes forskning och undervisning är inriktad på frågor om kunskap, kropp och genus, metodologi och etik.
 

Produkter av Hildur Kalman