Ingeborg Hognestad Krange

Ingeborg Hognestad Krange

Ingeborg Hognestad Krange är docent vid Intermedia, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid utbildningsvetenskapliga fakulteten på Oslo universitetet och projektledare för forskningsprojektet MIRACLE som är finansierat av forskningsrådet i Norge. Ingeborgs forskning handlar om lärande och interaktion i teknikrika miljöer och om hur dessa kan designas i relation till elevers lärande och lärares interventioner.

Produkter av Ingeborg Hognestad Krange