Ingrid Pramling Samuelsson

Ingrid Pramling Samuelsson

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot tidigare åldrar. Hon är verksam vid Göteborgs universitet.

Produkter av Ingrid Pramling Samuelsson