E-bok
Didaktiska studier, e-bok

Didaktiska studier, e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I dag ökar kraven på att förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet. Förskollärare förväntas arbeta med att utveckla olika sorters förmågor och kunskaper hos små barn. Förskolan har också en läroplan med strävansmål som ska vägleda verksamheten.

Hur kan lärare i förskolan, förskoleklassen och skolans första år arbeta målmedvetet pedagogiskt för att utveckla barns förståelse för olika aspekter av omvärlden? Hur utmanar och hjälper lärare barn att lära och hur svarar barnen på dessa utmaningar?

I den här boken beskrivs en teori (variationsteori) om barns lärande, och en modell för hur man kan arbeta med att utveckla barns olika förmågor. Ett antal fallstudier beskriver hur lärare försöker utveckla barns kunnande inom en rad olika områden eller "kunskapsämnen": matematik, skrift, musik, fonetik, naturvetenskap och sociala förmågor. De möjligheter och svårigheter som lärare stöter på då de försöker arbeta systematiskt och målinriktat med att utveckla små barns kunnande diskuteras.

Boken är främst tänkt för lärarstudenter med inriktning mot tidigare åldrar samt för redan verksamma lärare i förskola, förskoleklass och grundskolans första år.
Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot tidigare åldrar och Niklas Pramling är doktor i pedagogik, båda är verksamma vid Göteborgs universitet.

  • Artikelnr : 40685841
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2013