Jan Löfström

Jan Löfström

Jan Löfström är professor i historisk-samhällelig utbildning vid Åbo universitet och docent i historisk antropologi vid Jyväskylä universitet. Han har tidigare arbetat som lärare i historia och samhällslära i gymnasium och i grundskolan. Hans forskning har fokuserat bland annat på historiedidaktik, samhällslärans teori och historiska gottgörelsers problematik. Sedan år 2000 har han medverkat som provkonstruktör i Studentexamensnämnden där han lett sektionen för samhällslära under flera år.

Produkter av Jan Löfström